Posturometrija


   Korišćenjem specijalne kamere te fotografijama tela iz četiri ugla uz dodatno baropodometrijsko ispitivanje moguće je dobiti kompletnu kompjutersku procenu dužine svih delova tela ( nadlaktica, podlaktica, ruku u celini, natkolenica, potkolenica, nogu u celini ) uz analizu pozicije kičmenog stuba i kompjutersko odredjivanje visine i stepena deformiteta kičmenog stuba ( skolioze ). Ovaj vid merenje se radi kod pacijenata kod kojih želimo da utvrdimo nejednakost dužine ekstremiteta ( pre svega nogu ), stepen zakošenosti karlice, ali i obim deformiteta kičmenog stuba, posebno ako imamo razlog da izbegavamo prekomerna zračenja pri korišćenju rentgen dijagnostike istih, jer prilikom svih navedenih merenja i snimanja nema apsolutno nikakvih štetnih zračenja, te su ona potpuno neškodljiva za pacijente.

Posturometrija

 

 

design by 2007