Šta mi radimo? - ortopedska pomagala
U  ’’ FOOT POINT CENTRU ’’  se vrši izuzetno precizna statička, dinamička i sken merenja distribucije opterećenja stopala, a na osnovu dobijenih rezultata moguće je i projektovanje i izrada individualnih ortokinetičkih uložaka, ortopedska pomagala, koji, zahvaljujući izuzetnoj preciznosti i merenja i analize dobijenih podataka, korišćenjem najsavremenijeg softvera, omogućuju maksimalnu korekciju, kako statike tako i dinamike stopala.
Bazična funkcija Centra su baropodometrijska merenja i skeniranje stopala, iza kojih sledi analiza dobijenih rezultata i projektovanje i izrada individualnih ortokinentičkih uložaka i ortopedska pomagala. Osim toga radi se i analiza posture t.j. držanja tela.


foot point centar
design by 2007