Baropodometrija
- merenje deformacije stopala, ravni tabani


 

Baropodometrija           
   Da bi se ulošci mogli napraviti neophodno je da se prethodno obavi jedno merenje deformacije stopala (ravni tabani) koje se stručno naziva baropodometrija. To merenje obavlja lekar specijalista ortoped specijalizovan za dijagnostiku i lečenje povreda i obolenja stopala i skočnog zgloba. Pre samog merenja lekar obavlja razgovor sa pacijentom radi pribavljanja anamnestičkih podataka o tegobama pacijenta, kao i bazičnih podataka vezanih za način života i navike samog pacijenta. Potom sledi merenje visine i težine pacijenta, kao i detaljan inspekcijski klinički pregled.  Nakon toga sledi baropodometrija.

   Baropodometrija deformacije stopala podrazumeva izuzetno precizno merenje statike i dinamike, kao i merenje opterećenja stopala. Pacijent staje bosonog na specijalnu traku sa ugrađenim komjuterskim senzorima koja reaguje na pritisak, pri čemu se stopala snimaju u četiri plana i na taj način se dobija kompletna slike statike stopala. Potom pacijent hoda duž kompjuterske trake tri puta ( sporo, brzo i uobičajeno ) što omogućuje merenje dinamike stopala ( pri čemu se mogu posebno analizirati sve tri vrste hoda pojedinačno, ali se može dobiti i prosečna vrednost sva tri tipa hoda ). Završna faza jeste „skeniranje“ stopala kojim se dobija fotografija tabanskog dela stopala u stojećem stavu, kada su stopala pod opterećenjem.

design by 2007