O nama   ’’Foot Point Centar’’ je samostalna zanatska radnja, koja se prvenstveno bavi proizvodnjom individualnih ortokinetičkih uložaka. Osnovan je 2003.godine, kao rezultat potrebe da se i na naše prostore uvede najsavremenija tehnika njihove izrade.

  Pre 6 godina je osmišljen koncept baropodometrijske analize statike i dinamike stopala, skeniranja stopala, te izrada projekata individualnih ortokinetičkih uložaka, uz selektivni izbor materijala za njihovu izradu. Ova tehnologija je veoma brzo potisnula do tada važeće, te se danas primenjuje u najvećem broju ortopedskih centara u svetu (Rim, Milano, Prag, Atina, Bukurešt, London, USA, Australia).

   Imajući sve ovo u vidu, 2003.g. smo nabavili ovu tehnologiju od firme Physical Support Italia S.r.l. (Advanced technologies and medical equipment) i započeli sa radom. Postali smo njihovi partneri i predstavnici za zemlje bivše Jugoslavije. Poslovni prostor se nalazi u Smiljanićevoj ulici br. 4, lokaciji koja je udaljena od trga i Hotela Slavija oko 100m.

   Merenja i izradu projekata obavljaju specijalisiti ortopedske hirurgije i traumatologije, subspecijalizovani za hirurgiju stopala i skočnog zgloba.
Materijali za izradu uložaka se nabavljaju u Italiji, tako da je finalni proizvod, individualni ortokinetički uložak, vrhunskog kvaliteta.

   Osim ovih merenja, oprema kojom raspolažemo omogućuje i detaljna merenja i analizu telesne posture (precizno izračunavanje dužine i simetričnosti ekstremiteta. grudnog koša i ledja, kao i procenu eventualne devijacije kičmenog stuba).


physical support italia

design by 2007